Polityka prywatności

Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych

Klauzula Informacyjna

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (określane jako „RODO” ) informujemy, iż:


1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony: marcinrurarz.pl jest Marcin Rurarz Fotografia z siedzibą w Szamotułach przy ul. Sportowej 27/5

2. Polityka prywatności. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji usług świadczonych przez Administratora (w celu wykonania umowy),
– przesłania oferty przez Administratora (za zgodą Usługobiorcy)

3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca)


4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej


5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie

6. Przetwarzanie danych osobowych na stronie marcinrurarz.pl odbywa się jedynie za wyraźną zgodą Usługobiorcy udzieloną pod formularzem kontaktowym.

7. Usługobiorcy w każdej chwili mogą zażądać dostępu do pozostawionych danych osobowych oraz dokonać ich modyfikacji lub zażądać ich usunięcia o ile nie ogranicza tego odrębna umowa.